Lập trình bộ điều khiển PLC

Đặc tính kỹ thuật:

✅ Nhận lập trình bộ điều khiển PLC Siemen  S7-300, S7-400, S7-1200, S7-1500

✅ Sửa lỗi chương trình theo thời gian

✅ Fix lỗi chương trình

✅ Chuyển hệ sang chương trình mới theeo đơn hàng