Tủ điện điều khiển bơm xử lý nước thải

Đặc tính kỹ thuật:

Tủ điện điều khiển bơm xử lý nước thải

✅ MCCB hãng Mítubishi

✅ Contactor và replay nhiệt hãng Mítubishi – Nhật

✅ Replay trung gian hãng Omrom – Nhật.

✅ Time hẹn giờ tắt -mở hoạt động

✅ RCCB chống rò dòng điện hãng Mítubishi – Nhật