Tủ điện PLC điều khiển xử lý nước thải

Đặc tính kỹ thuật:

Tủ điện PLC điều khiển xử lý nước thải

✅ MCCB hãng Schneider

✅ Bộ điều khiển PLC Siemen – thương hiệu Đức

✅ Contactor và replay nhiệt hãng Schneider

✅ Replay trung gian hãng Schneider